Global Business Practicum 2019

Global Business Practicum 2019

Program MBA-SGH współpracuje między innymi z University of Minnesota - Carlson School of Management, oferującym jedne z czołowych kursów MBA na świecie. Nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowym kursie Global Business Practicum razem ze studentami MBA z USA. W tym roku partnerem biznesowym kursu był koncern Cargill, na prezentacji finałowej gościliśmy w Warszawie między innymi Alain'a Dufait, Managing Director Cargill Starches & Sweeteners Europe, a całością kursu zarządzał Steve Goodyear, Director of Institute for Research in Marketing Carlson School of Management. 
Dziękujemy!