Nagrody dla najlepszych wykładowców

W Programie MBA-SGH nagradzamy nie tylko studentów, ale również najlepszych wykładowców. Każdy przedmiot i wykładowca są oceniani przez studentów w 10 kategoriach. Na tej podstawie układana jest lista rankingowa, a wykładowcy ze średnią ocen powyżej 5,5 (w skali 1-6) otrzymują wyróżnienia.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom VII edycji Programu wyróżnienia otrzymali:

  • prof. Tomasz Berent
  • prof. Michał Jakubczyk
  • prof. Tomasz Rostkowski
  • prof. Piotr Płoszajski
  • prof. Piotr Wachowiak
  • dr Dariusz Użycki
  • prof. Eugeniusz Kąciak 

Wyróżnionym wykładowcom serdecznie gratulujemy!