MBA-SGH – dla kogo

MBA-SGH – dla kogo?

Program jest adresowany do średniej i wyższej kadry menedżerskiej firm działających w Polsce.

Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając osobom studiującym nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie.

Program jest skierowany do osób, które:

  • ukończyły studia wyższe (co najmniej I stopnia),
  • zarządzają własnymi firmami lub są zatrudnione na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim,
  • ukończyły studia II stopnia i mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub ukończyły studia I stopnia i mają co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego,
  • mają wykształcenie z różnych dziedzin i są zainteresowane uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania,
  • działając jako menedżerowie czy menadżerki potrzebują nowoczesnej wiedzy zarządczej.

Proces rekrutacji

Nabór zgłoszeń do XV edycji Programu MBA-SGH jest prowadzony do 31 grudnia 2024 roku.

XV edycja Programu rozpocznie zajęcia 1 marca 2025 roku.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do końca stycznia 2025 roku.

Rozpoczęcie

Rozpoczęcie XV edycji programu

  • marzec 2025 roku

Rozdanie dyplomów

Rozdanie dyplomów XV edycji programu 

  • kwiecień 2027 roku

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są co tydzień w trybie weekendowym

  • w piątki (15:30-18:45)
  • w soboty (9:00-16:30)
  • oraz wybrane niedziele (średnio raz na kwartał)

(z wyjątkiem wakacji, przerw świątecznych oraz wolnych weekendów)