Opis przedmiotów

Polskie przedsiębiorstwa potrzebują prawdziwych przywódców – liderów z wizją, potrafiących wykorzystywać potencjał swoich zespołów, otwartych na wyzwania globalnego świata, potrafiących używać nowoczesnych technologii. Na studiach MBA-SGH zapewniamy naszym studentom możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do zarządzania nowoczesnymi firmami w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w regionie. Przede wszystkim  dajemy jednak możliwość wymiany doświadczeń wśród uważnie wyselekcjonowanych prawdziwych liderów organizacji działających w różnych branżach, na różnych rynkach, z różnym profilem zawodowym. A dzisiejszy świat potrzebuje właśnie takiej różnorodności. Nasi absolwenci są gotowi na nowe wyzwania!

DR HAB. RAFAŁ MRÓWKA, PROF. SGH
Kierownik Programu MBA-SGH

MBA-SGH Program zajec

Program

Studia MBA-SGH to program podstawowy oraz dodatkowe kursy fakultatywne do wyboru.

Program podstawowy to trzon składający się z blisko 20 obowiązkowych kursów w całości po polsku​, gdzie obok przedmiotów ekonomicznych, z których słynie SGH znajdują się szczególnie cenne przedmioty dotyczące rozwoju osobistego, przywództwa  i komunikacji.

Uzupełnieniem programu podstawowego są w większości bezpłatne fakultety, warsztaty i webinary, tworzone w odpowiedzi na bieżące wyzwania i pozwalające lepiej dostosować zakres i treść programu do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wokół.

Jednym z takich fakultatywnych kursów jest Global Business Practicum -  międzynarodowy projekt konsultingowy, w którym studenci MBA z Polski i USA pracują nad rzeczywistym zagadnieniem postawionym przez partnera biznesowego. Kurs realizowany jest we współpracy z Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesota, uczestnicy pracują w interdyscyplinarnych zespołach złożonych ze studentów obu uczelni. Wymaga podstawowej, komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Na zakończenie studiów w ramach pracy dyplomowej, słuchacze pracują przy wsparciu promotora nad własnym projektem biznesowym.

Alternatywą jest udział w Mission to China – kursie poświęconym globalizacji, którego zasadniczą częścią jest 10-dniowa wizyta studyjna w Chinach. 

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątki, soboty i wybrane niedziele, z wyłączeniem wakacji, świąt i wolnych weekendów.